Δωμάτια από 85 €

Επικοινωνία - Ξενοδοχείο Sellada Beach

Στοιχεία επικοινωνίας
Επίσημη ιστοσελίδα
  Περίσσα Σαντορίνη
  Τηλ: 22860 81859 Fax: 22860 81492
   Κινητό: 6976138316
Email: sellada@cosmotemail.gr
* Απαραίτητα πεδία